VYSUŠENIE VZLÍNAJÚCEJ VLHKOSTI MURIVA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Protokoly z odborných meraní vlhkosti muriva preukazujú jednoznačné výsledky vysúšania vzlínajúcej vlhkosti muriva historickej stavby.

Po dvoch rokoch prevádzky dvoch prístrojov je budova školy suchá a z miestností zmizol aj nepríjemný zápach vlhkého muriva.