Účinok a použitie

ÚČINOK TECHNOLÓGIE DRYPOL® SYSTEM

Charakteristika technológie vysúšania vlhkosti muriva DryPol® System

 • Prístroj DryPol® System je kvalitný český výrobok riadený počítačovým procesorom. Samotná technológia vysúšania  funguje na elektrofyzikálnom princípe, čo znamená, že polarizáciou vlhkosti v murive spôsobí jeho zostup zvisle murivom cez základy stavby späť do podložia. DryPol® System využíva prirodzené prostredie v murive, ktorý obsahuje vodu nasýtenú minerálnymi soľami. Proces vysúšania je pozvoľný, ekologický a najmä nedochádza k narušeniu statiky stavby nevhodnými stavebnými zásahmi.

DryPol® System je výrazne úspornejší oproti deštrukčným metódam vysúšania

 • Odvlhčenie a trvalá izolácia muriva pomocou prístroja DryPol® System je lacnejšie a úspornejšie oproti invazívnym metódam odstránenia vlhkosti, najmä oproti podrezania alebo chemickej injektáži. Účinok prístroja pôsobí na všetky bežné stavebné materiály, teda tehly, kameň, betón a ich kombinácie.

DryPol® System je určený pre všetky typy stavieb

 • Použitie prístroja DryPol® System pre vysúšanie a trvalú izoláciu muriva od zemnej vlhkosti je určený pre všetky typy stavieb: rodinné domy, bytové domy, komerčné stavby, chaty, chalupy, garáže... Vysúša a trvalo izoluje akékoľvek podzemné či nadzemné priestory súčasne. Pre nedeštruktívnu metódu inštalácie a výborné výsledky je táto technológia veľmi vhodná aj pre historické a kultúrne pamiatky.

INŠTALÁCIA A TECHNICKÉ ÚDAJE PRÍSTROJA DRYPOL® SYSTEM

 • Inštalácia prístroja DryPol® System pre bezkontaktné vysúšanie a trvalú izoláciu muriva od zemnej vlhkosti sa vykonáva bez búrania, sekania alebo inej deštrukcie.
 • Inštalácia prístroja DryPol® system nepreruší ani neobmedzí používanie stavby.
 • Inštalácia prístroja DryPol® System vyžaduje prípojku elektrickej energie 230V / 50 Hz.
 • Medzi prípojku k elektrickej sieti a adaptér odporúčame vložiť kvalitnú prepäťovú ochranu

Rozsah pôsobenia a účinok vysúšania muriva

DryPol® System I. 30 m – účinok fiktívnej gule s priemerom do 30 m

 • pokrytie pôdorysnej plochy stavby do 400 m2 (pôdorys stavby max. 20m x 20m)
 • spotreba el. energie cca 8 EUR/rok
 • Napájanie – adaptér 18 V – 1300 mA
 • Príkon 5W

DryPol® System II. 50 m – účinok fiktívnej gule s priemerom do 50 m

 • pokrytie pôdorysnej plochy stavby do 900 m2 (pôdorys stavby max. 30m x 30m)
 • spotreba el. energie cca 10 EUR/rok
 • Napájanie – adaptér 18 V – 1300 mA
 • Príkon 7W

Rozmery a hmotnosť

 • 26 cm x 20 cm x 5 cm
 • hmotnosť 2,2 kg

Ako prebieha meranie vlhkosti muriva

 • Meranie vlhkosti v stavbe sa vykonáva odvŕtaním stavebného materiálu.
 • Tento vývrt je meraný digitálnym analyzátorom vlhkosti OHAUS MB23.
 • Výsledné dáta sa zapíšu do protokolu merania.
 • Celé meranie sa vykonáva na mieste inštalácie pod dohľadom zákazníka...
 • V prípade obstarania prístroja DryPol® system samoištaláciou (inštalácia prístroja zákazníkom) sa meranie vlhkosti uskutoční v termíne do 2 mesiacov od objednávky mernia. Objednávka merania vlhkosti musí byt uskutočněná v termíne 33 - 36 mesiaca  od data nákupu prístroja DryPol® system za nevratnú sumu 300 EUR. 
  Kontorlné maranie obednávajte na adrese elektrofyzika@email.cz s uvedením mena zákazníka, presnou adresou, telefonným spojení a číslom zmluvy nebo faktúry. 
  Platbu je nutno uskutočniť vopred na bankový účet predávajúceho Elektrofyzika s.r.o., IBAN: CZ5203000000000265141765 BIC: CEKOCZPP /  Banka : ČSOB. Prijatie platby na tento účet je súčasne potvrdením objednávky merania vlhkosti. V tejto záruke má zákaznik v prípade neúčinnosti prístroja možnosť vrátiť nepoškozený prístroj. Bude mu vrátená čiastka za nákup prístroja podľa faktúry.