Prístroj je počítačový, bezkontaktný, elektronický systém, schopný plošne vysúšať vlhké stavebné materiály – teda bez elektród v stene či drôtov. Ide o pulzný vysielač – počítačovým procesorom riadený prístroj DryPol® system obohacuje molekuly vody v múroch miernym kladným el. nábojom. Tieto...
Technológia pre bezkontaktné vysúšanie a trvalú izoláciu muriva DryPol® System je riadne certifikovaná Elektronickým skúšobným ústavom Českej republiky v Prahe.   Tento Certifikát okrem iného zabezpečuje, že dostanete kvalitný, osvedčený a funkčný výrobok na vysušenie a trvalú izoláciu...
Výsledkom dlhodobej spolupráce s mnohými cirkevnými inštitúciami je inštalácia mnohých prístrojov do významných cirkevných objektov.   DryPol® System odstraňuje vzlínajúcu kapilárnu vlhkosť bez zásahov do stavby v rámci neporovnateľne nižších nákladov oproti invazívnym metódam vysúšania...
Liečebné domy v Piešťanoch. Suterény LD v majetku Liečebné kúpele Piešťany a.s. DryPol system II 50 m v liečebných domoch
Kostol v obci Nededza. Výborný výsledok po 2 rokoch vysúšanie prístrojom DryPol system II. 50m. 
Čerpacia stanica Slovnaft, Zlaté piesky, Bratislava - inštalácia v rekonštruovanej budove čerpacej stanice Zlaté Piesky - Senecká cesta
Veľvyslanectvo USA na Slovensku Bratislava. 1x DryPol system 50m v suteréne budovy.
Slovenská akadémia vied Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava. Prízemie kampusu Akadémie vied vysušované DryPol system II. 50 m, umiestnený tak, aby bolo pokryté 100% plochy stavby.
Výsledkom dlhodobej spolupráce s Políciou Českej republiky je vysúšanie stavieb, v ktorých sa prejavovalo kapilárne vzlínanie vody do muriva.   V súčasnosti sú stavby už v záverečnom procese vysúšania a budovy PČR sú zbavené vlhkosti.  
Vedenie tejto európsky známej školy sa po konzultácii s odborníkmi v oblasti stavebníctva rozhodlo pre technológiu vysúšania vlhkosti muriva DryPol® System. Merania vlhkosti muriva bolo zaprotokolované po jednom roku prevádzky prístroja DryPol® System. V súčasnosti je už murivo vysušené a...
Vynikajúci výsledok po dvoch rokoch prevádzky 2 x DryPol System I. 30 m umiestnených v ľavej a pravej časti školy. Priemet účinku 2 prístrojov zaistil bezchybné vysušenie a izoláciu celej stavby z pôvodne vysokých vstupných hodnôt vlhkosti. Na základe výborného výsledku zaobstarala obec ďalšie 1 x...
S ohľadom na rozlohu a funkciu budovy bola správne zvolená technológia bezkontaktného vysúšaniu DryPol® System. Vynikajúcim výsledkom 11-mesačného vysúšania systémom DryPol® sú hodnoty vlhkosti evidované v protokole merania vlhkosti muriva, keď lokálne možno pozorovať zostup vlhkosti až o 60 %.
Za jeden rok prevádzky prístroja DryPol® System došlo k stopercentnému poklesu vlhkosti muriva.   Zo šatní strážnikov zmizol zatuchnutý zápach; murivo je suché a zdravé.  
Budova dlhodobo zápasila s pomerne vysokým obsahom vody v murive, ktorá dosahovala v niektorých miestach aj vyše 13 % hmotnostnej vlhkosti muriva.   Po troch rokoch sa vykonalo druhé meranie vlhkosti muriva a bol zaznamenaný zostup vlhkosti na hodnoty stavebných noriem pre suché murivo.
DryPol® System nemá vplyv na ľudské zdravie a môže tak byť inštalovaný aj v objektoch, v ktorých sa väčšinu dňa nachádzajú deti a frekvencia pohybu osôb je veľká.   Po dvoch rokoch funkcie dvoch prístrojov DryPol® System 50 m sa dosiahli vynikajúce výsledky technológie DryPol® System,...
Budova obecného úradu obce Řendějov pochádza približne z 2. pol. 20. storočia. Hoci boli do muriva stavby pôvodne vložené hydroizolačné pásy, tie už dávno stratili svoju funkciu.   Pre trvalú izoláciu stavby a vysušenie prenikajúcej kapilárnej vlhkosti do muriva, ktorá sa prejavovala ako...
Protokoly z odborných meraní vlhkosti muriva preukazujú jednoznačné výsledky vysúšania vzlínajúcej vlhkosti muriva historickej stavby.   Po dvoch rokoch prevádzky dvoch prístrojov je budova školy suchá a z miestností zmizol aj nepríjemný zápach vlhkého muriva.  
Aj historická budova Strednej priemyselnej školy mesta Lipník nad Bečvou sa nevyhla vzlínaniu vody do muriva. S ohľadom na vek budovy sa vedenie školy rozhodlo pre nedeštruktívnu metódu odstránenia kapilárnej vlhkosti, technológiu DryPol® System.   Po jednom roku prevádzky dvoch...
Ako vyplýva z doloženého protokolu o odbornom meraní vlhkosti muriva, hodnoty vlhkosti v murive historickej pamiatky lokálne klesli až o 60 % za necelé dva roky prevádzky prístroja DryPol® Systém.   Kaplnka Sv. Barbory ​​je kultúrna pamiatka Českej republiky. S ohľadom na vek a význam...
Vynikajúci výsledok vysúšania vlhkého muriva prístrojom DryPol® System po jednom roku prevádzky. Mierne zvýšená hodnota vlhkosti vo výške 5 cm je spôsobená funkciou prístroja DryPol® System, ktorý odvádza vodu do nižších častí stavby, odkiaľ následne odchádza späť do podložia, teda do miest, odkiaľ...
Budova z päťdesiatych rokov minulého storočia trpela vzlínavou vlhkosťou muriva s ňou aj jej obyvatelia vrátane firiem sídliacich na tejto adrese. Ako dokladá protokol o odbornom meraní vlhkosti muriva, približne po roku prevádzky prístroja DryPol® System došlo v najviac napadnutých častiach k...