Referencie

VYSUŠENIE VLHKOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU

S ohľadom na rozlohu a funkciu budovy bola správne zvolená technológia bezkontaktného vysúšaniu DryPol® System. 

01.03.2022 celý článek

CERTIFIKÁCIA TECHNOLÓGIE DRYPOL® SYSTEM

Technológia pre bezkontaktné vysúšanie a trvalú izoláciu muriva DryPol® System je riadne certifikovaná Elektronickým skúšobným ústavom Českej republiky v Prahe.

01.03.2022 celý článek

VYSUŠENIE VZLÍNAJÚCEJ VLHKOSTI BUDOVY POLÍCIE

Za jeden rok prevádzky prístroja DryPol® System došlo k stopercentnému poklesu vlhkosti muriva.

01.03.2022 celý článek

VYSÚŠANIE VLHKOSTI MURIVA CIRKEVNÝCH STAVIEB

Výsledkom dlhodobej spolupráce s mnohými cirkevnými inštitúciami je inštalácia mnohých prístrojov do významných cirkevných objektov.

01.03.2022 celý článek

VYSUŠENIE VLHKOSTI BUDOVY ÚRADU ŠLAPANICE

Budova dlhodobo zápasila s pomerne vysokým obsahom vody v murive, ktorá dosahovala v niektorých miestach aj vyše 13 % hmotnostnej vlhkosti muriva.

01.03.2022 celý článek

LIEČEBNÉ DOMY V PIEŠŤANOCH

Liečebné domy v Piešťanoch. Suterény LD v majetku Liečebné kúpele Piešťany a.s. DryPol system II 50 m v liečebných domoch.

01.03.2022 celý článek

VYSUŠENIE VLHKÉHO MURIVA BUDOVY STREDNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY

DryPol® System nemá vplyv na ľudské zdravie a môže tak byť inštalovaný aj v objektoch, v ktorých sa väčšinu dňa nachádzajú deti a frekvencia pohybu osôb je veľká.

01.03.2022 celý článek

KOSTOL V OBCI NEDEDZA

Kostol v obci Nededza. Výborný výsledok po 2 rokoch vysúšanie prístrojom DryPol system II. 50m. 

01.03.2022 celý článek

VYSUŠENIE VLHKOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU

Budova obecného úradu obce Řendějov pochádza približne z 2. pol. 20. storočia. Hoci boli do muriva stavby pôvodne vložené hydroizolačné pásy, tie už dávno stratili svoju funkciu.

01.03.2022 celý článek

ČERPACIA STANICA SLOVNAFT, ZLATÉ PIESKY, BRATISLAVA

Čerpacia stanica Slovnaft, Zlaté piesky, Bratislava - inštalácia v rekonštruovanej budove čerpacej stanice Zlaté Piesky - Senecká cesta.

01.03.2022 celý článek

VYSUŠENIE VZLÍNAJÚCEJ VLHKOSTI MURIVA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Protokoly z odborných meraní vlhkosti muriva preukazujú jednoznačné výsledky vysúšania vzlínajúcej vlhkosti muriva historickej stavby.

01.03.2022 celý článek

VEĽVYSLANECTVO USA NA SLOVENSKU BRATISLAVA

Veľvyslanectvo USA na Slovensku Bratislava. 1x DryPol system 50m v suteréne budovy.

01.03.2022 celý článek

VYSUŠENIE VLHKOSTI MURIVA HISTORICKEJ KAPLNKY

Ako vyplýva z doloženého protokolu o odbornom meraní vlhkosti muriva, hodnoty vlhkosti v murive historickej pamiatky lokálne klesli až o 60 % za necelé dva roky prevádzky prístroja DryPol® Systém.

01.03.2022 celý článek

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED BIOMEDICÍNSKE CENTRUM SAV

Slovenská akadémia vied Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava. Prízemie kampusu Akadémie vied vysušované DryPol system II. 50 m, umiestnený tak, aby bolo pokryté 100% plochy stavby.

01.03.2022 celý článek

ODSTRÁNENIE VLHKOSTI A TRVALÁ IZOLÁCIA MURIVA BYTOVÉHO DOMU

Vynikajúci výsledok vysúšania vlhkého muriva prístrojom DryPol® System po jednom roku prevádzky. Mierne zvýšená hodnota vlhkosti vo výške 5 cm je spôsobená funkciou prístroja DryPol® System, ktorý odvádza vodu do nižších častí stavby, odkiaľ následne odchádza späť do podložia, teda do miest, odkiaľ sa do muriva stavby dostala.

01.03.2022 celý článek

VYSÚŠANIE VLHKOSTI MURIVA STAVIEB POLÍCIE ČR

Výsledkom dlhodobej spolupráce s Políciou Českej republiky je vysúšanie stavieb, v ktorých sa prejavovalo kapilárne vzlínanie vody do muriva.

01.03.2022 celý článek

VYSUŠENIE VLHKOSTI MURIVA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY

Budova z päťdesiatych rokov minulého storočia trpela vzlínavou vlhkosťou muriva s ňou aj jej obyvatelia vrátane firiem sídliacich na tejto adrese. Ako dokladá protokol o odbornom meraní vlhkosti muriva, približne po roku prevádzky prístroja DryPol® System došlo v najviac napadnutých častiach k zníženiu vlhkosti o viac ako 70 %.

01.03.2022 celý článek

VYSUŠENIE MURIVA BUDOVY STREDNEJ ŠKOLY SCHOLA HUMANITAS

Vedenie tejto európsky známej školy sa po konzultácii s odborníkmi v oblasti stavebníctva rozhodlo pre technológiu vysúšania vlhkosti muriva DryPol® System. 

01.03.2022 celý článek

VYSUŠENIE VLHKOSTI MURIVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI SKRBEŇ

Vynikajúci výsledok po dvoch rokoch prevádzky 2 x DryPol System I. 30 m umiestnených v ľavej a pravej časti školy. Priemet účinku 2 prístrojov zaistil bezchybné vysušenie a izoláciu celej stavby.

01.03.2022 celý článek

TECHNOLÓGIA DRYPOL® SYSTEM ODSTRÁNI VLHKOSŤ Z MURIVA BEZ STAVEBNÝCH ZÁSAHOV

Prístroj je počítačový, bezkontaktný, elektronický systém, schopný plošne vysúšať vlhké stavebné materiály – teda bez elektród v stene či drôtov. Ide o pulzný vysielač – počítačovým procesorom riadený prístroj DryPol® system obohacuje molekuly vody v múroch miernym kladným el. nábojom. 

01.03.2022 celý článek