Služby a ceny

Cena bezkontaktnej technológie DryPol® system sanácie, ekologickej hydroizolácie a vysušovania vlhkého muriva i základov stavieb s inštaláciou bez stavebných zásahov a garanciami na prevádzku aj výsledky

DryPol® System 30 - stavba 20mx20m: PROGRAM SAMOINŠTALÁCIE :

Vysúša vzlínajúcu vlhkosť muriva akéhokoĺvek stavebného materiálu až do 400m2 podkladových plôch

Základná cena : 1.450,- EUR  vr. DPH | 1.198,- EUR bez. DPH

Cena za prístroj DryPol®  System 30 v programe samoinštalácie zahŕňa :

 • Digitálny, procesorem riadený DryPol® 30
 • Napájač prístroja DryPol® 18V / 1300mA
 • Záručný list na tridsať rokov prevádzky prístroja
 • Podrobný návod na inštaláciu
 • Doklad o platbe
 • Logistika
 • V prípade obstarania prístroja DryPol® system samoištaláciou (inštalácia prístroja zákazníkom) sa meranie vlhkosti uskutoční v termíne do 2 mesiacov od objednávky merania. Objednávka merania vlhkosti musí byt uskutočněná v termíne 33 - 36 mesiaca  od data nákupu prístroja DryPol® system za nevratnú sumu 300 EUR. 
  Kontrolné maranie obednávajte na adrese elektrofyzika@email.cz s uvedením mena zákazníka, presnou adresou, telefonným spojení a číslom zmluvy nebo faktúry. 
  Platbu je nutno uskutočniť vopred na bankový účet predávajúceho Elektrofyzika s.r.o., IBAN: CZ5203000000000265141765 BIC: CEKOCZPP /  Banka : ČSOB. Prijatie platby na tento účet je súčasne potvrdením objednávky merania vlhkosti. V tejto záruke má zákaznik v prípade neúčinnosti prístroja možnosť vrátiť nepoškozený prístroj. Bude mu vrátená čiastka za nákup prístroja podľa faktúry.
 • V prípade nezáväzné návštevy certifikovanej montážnej firmy prípadne spojené s odborným meraním vlhkosti muriva, nie je možné objednať program samoinštalácie.

DryPol® System 30 - stavba 20mx20m: PROGRAM ODBORNEJ INŠTALÁCIE :

Vysúša vzlínajúcu vlhkosť muriva akéhokoĺvek stavebného materiálu až do 400m2 podkladových plôch

Základná cena : 1.780,- EUR  vr. DPH | 1.471,- EUR bez. DPH

Cena za prístroj DryPol®  System 30 v programe ODBORNEJ inštalácie zahŕňa :

 • Digitálny procesorem riadený DryPol® 30
 • Napájač prístroja  DryPol® 18V / 1300mA
 • Záručný list na tridsať rokov prevádzky prístroja
 • Záruka 3 roky na vysušenie stavby s možnosťou odstúpenia od zmluvy a finančného vyrovnania (odinštalovanie zariadenia)
 • Odbornú prehliadku nehnuťelnosti
 • Odborné meranie vlhkosti muriva
 • Protokol o odbornom meraní vlhkosti muriva
 • Odborná inštalácia technológie DryPol®
 • Logistika

------------------------------------------------------------------------------

DryPol® System 50 - stavba 30mx30m: PROGRAM SAMOINŠTALÁCIE :

Vysúša vzlínajúcu vlhkosť muriva akéhokoĺvek stavebného materiálu až do 900m2 podkladových plôch. 

Základná cena : 1.693,- EUR  vr. DPH | 1399,- EUR bez. DPH

Cena za prístroj DryPol®  System 50 v programe samoinštalácie zahŕňa :

 • Digitálny, procesorem riadený DryPol® 50
 • Napájač prístroja DryPol® 18V / 1300mA
 • Záručný list na tridsať rokov prevádzky prístroja
 • Podrobný návod na inštaláciu
 • Doklad o platbe
 • Logistika
 • V prípade obstarania prístroja DryPol® system samoištaláciou (inštalácia prístroja zákazníkom) sa meranie vlhkosti uskutoční v termíne do 2 mesiacov od objednávky merania. Objednávka merania vlhkosti musí byt uskutočněná v termíne 33 - 36 mesiaca  od data nákupu prístroja DryPol® system za nevratnú sumu 300 EUR. 
  Kontrolné maranie obednávajte na adrese elektrofyzika@email.cz s uvedením mena zákazníka, presnou adresou, telefonným spojení a číslom zmluvy nebo faktúry. 
  Platbu je nutno uskutočniť vopred na bankový účet predávajúceho Elektrofyzika s.r.o. IBAN: CZ5203000000000265141765 BIC : CEKOCZPP /  Banka: ČSOB. Prijatie platby na tento účet je súčasne potvrdením objednávky merania vlhkosti. V tejto záruke má zákaznik v prípade neúčinnosti prístroja možnosť vrátiť nepoškozený prístroj. Bude mu vrátená čiastka za nákup prístroja podľa faktúry.
 • V prípade nezáväzné návštevy certifikovanej montážnej firmy prípadne spojené s odborným meraním vlhkosti muriva, nie je možné objednať program samoinštalácie.

DryPol® System 50 - stavba 30mx30m: PROGRAM ODBORNEJ INŠTALÁCIE :

Vysúša vzlínajúcu vlhkosť muriva akéhokoĺvek stavebného materiálu až do 900m2 podkladových plôch

Základná cena : 1.993,- EUR  vr. DPH | 1.647,- EUR bez. DPH

Cena za prístroj DryPol®  System 50 v programe ODBORNEJ inštalácie zahŕňa :

 • Digitálny procesorem riadený DryPol® 50
 • Napájač prístroja  DryPol® 18V / 1300mA
 • Záručný list na tridsať rokov prevádzky prístroja
 • Záruka 3 roky na vysušenie stavby s možnosťou odstúpenia od zmluvy a finančného vyrovnania (odinštalovanie zariadenia)
 • Ochranný obal
 • Odbornú prehliadku nehnuťelnosti
 • Odborné meranie vlhkosti muriva
 • Protokol o odbornom meraní vlhkosti muriva
 • Odborná inštalácia technológie DryPol®
 • Logistika

Cena uvedená na tejto webovej stránke je orientačná a môže sa líšiť od výslednej ceny, ktorá je klientovi účtovaná po doručení prístroja s ohľadom na stále sa pohybujúci kurz meny Euro. Ak je Vám teda účtovaná suma vyššia alebo nižšia oproti sume uvedenej na týchto webových stránkach v rádoch jednotiek, berte túto skutočnosť, prosím, na vedomie. Aktuálny kurz nájdete tu : http://www.csob.cz/

V prípade nezáväzné návštevy certifikovanej montážnej firmy prípadne spojené s odborným meraním vlhkosti muriva, nie je možné objednať program samoinštalácie.

CENA ZA ODBORNÉ MERANIE VLHKOSTI MURIVA : PROGRAM ODBORNEJ INŠTALÁCIE PRÍSTROJA DryPol® System FIRMOU:

 • Prvé odborné meranie vlhkosti muriva : 300,- €
 • Druhé a každé nasledujúce odborné meranie vlhkosti muriva : 300,- €

CENA ZA ODBORNÉ MERANIE VLHKOSTI MURIVA : PROGRAM SAMOINŠTALÁCIE PRÍSTROJA DryPol® System:

 • Prvé odborné meranie vlhkosti muriva : 300,- €
 • Druhé a každé nasledujúce odborné meranie vlhkosti muriva : 300,- €

CENA ZA ODBORNÉ MERANIE VLHKOSTI MURIVA : BEZ INŠTALÁCIE PRÍSTROJA DryPol® System:

 • Prvé odborné meranie vlhkosti muriva : 300,- €
 • Druhé a každé nasledujúce odborné meranie vlhkosti muriva : 300,- €