PREDSTAVUJEME VÁM PRAXOU OVERENÝ ELEKTRONICKÝ PRÍSTROJ NA VYSÚŠANIE A TRVALÚ HYDROIZOLÁCIU MURIVA DRYPOL® SYSTEM.

DryPol® System znamená vysúšanie vlhkosti a trvalú izoláciu muriva bez stavebných zásahov

 • Unikátna technológia, elektronický prístroj DryPol® System, je určený na odstránenie zemnej vlhkosti a trvalú izoláciu muriva bez stavebných zásahov.
 • System DryPol® vysuší a trvalo izoluje vlhké murivo, vlhké základy domov, vlhké pivnice, byty, historické, pamiatkovo chránené, komerčné či reprezentačné budovy za zlomok finančných nákladov oproti bežným metódam odvlhčenia muriva. 
 • DryPol® System znamená vysušenie vlhkosti muriva a jeho trvalá izolácia rýchlo, ľahko, zdravo a bez stavebných zásahov.
 • DryPol® System = suchý a zdravý dom pre niekoľko generácií.
 • Viac ako 10 rokov na trhu, viac ako 4000 spokojných zákazníkov

Na vysušenie a trvalú izoláciu muriva technológiou DryPol® System poskytujeme tieto záruky:

 • Písomná záruka 30 rokov na bezplatný servis prístroja
 • Písomná záruka na dosiahnutie konečného výsledku vysúšania stavby s možnosťou odstúpiť od zmluvy po dobu troch rokov.
 • Písomná záruka finančnej náhrady v plnej výške za cenu prístroja v prípade nedosiahnutia garantovaných hodnôt vlhkosti v murive  3 rokom prevádzky prístroja DryPol® System od dátumu inštalácie - viz. záruka na základe kontrolného meranie vlhkosti.
 • Písomná záruka dosiahnutia maximálnych hodnôt vlhkosti v murive – 3 % hmotnostnej vlhkosti stavebného materiálu v nadzemných častiach budov a 6,5 % hmotnostnej vlhkosti stavebného materiálu v podzemných (suterénnych) častiach budov.
 • DryPol® System odstraňuje vlhkosť z muriva a stavbu trvalo izoluje

Zverte stavbu napadnutú vzlínajúcou vlhkosťou do rúk technológie DryPol® System

Drypol

 • Bez vplyvu na okolité prostredie
 • Vysušia a trvalo izoluje kompletne celú stavbu bez stavebných zásahov
 • Odstraňuje plesne, huby, spóry a baktérie z muriva, čím chráni zdravie
 • Bez hrubých zásahov vysúša a trvalo izoluje vlhké murivo stavieb
 • Inštalácia špecializovanou firmou vrátane merania vlhkosti v murive stavby
 • Inštalácia klientom (samo-inštalácia) za zníženú cenu
 • Bezúdržbová a trvalá prevádzka
 • Úspora nákladov na vykurovanie objektu po vysušení stavby
 • Zanedbateľná spotreba elektrickej energie – približne 10 eur za rok
 • DryPol® System znamená vysušenie stavby bez stavebných zásahov.

Ide o unikátne technologické zariadenie, ktoré prirodzene využíva vlastnosti vo vlhkej stavbe postihnutej zemnou vlhkosťou.

 • Technológia DryPol® System odstraňuje vlhkosť z muriva bezpečne, bez akýchkoľvek stavebných zásahov a zbaví vás problémov spojených s kapilárnym vzlínaním vlhkosti do muriva.
 • Zariadenie elektronicky stimuluje vodu v murive nasýtenú minerálnymi soľami, preruší vzlínanie vlhkosti do objektu a po určitom čase prevádzky aktívne odvádza vlhkosť späť do podložia, odkiaľ vlhkosť do stavby vzlína.
 • DryPol® System je overená, bezpečná, rýchla a ekonomicky nenáročná cesta k suchému bývaniu.
 • Viac ako 8 rokov na trhu, viac ako 3000 spokojených zákazníkov

Máte na stavbe problémy s vlhkým murivom, plesňami a baktériami?

 • Máte problémy s vlhkým murivom? Trápia vás plesne na stenách? Nemá váš dom izoláciu proti zemnej vlhkosti, alebo je táto izolácia už nefunkčná? Vlastníte alebo používate vlhký dom, byt, chalupu, komerčné či iné priestory? Ste majiteľom alebo správcom chránenej či historickej kultúrnej pamiatky, ktorá má problémy so zemnou vlhkosťou?
 • Ponúkame moderné riešenie – elektrofyzikálnu technológiu DryPol® System. Zariadenie DryPol® System dokáže trvale vysušiť a odizolovať až 900 m2 podlahovej plochy podľa použitého typu zariadenia DryPol® System.

Ako postupovať pri vysúšaní muriva a trvalej izolácii stavby bezkontaktnou technológiou DryPol® System:

Riešením vlhkosti a plesní v stavbe je DryPol® System

 • DryPol® System je ideálnym riešením pre stavby, ktoré sú už obývané, po rekonštrukcii, zateplené, alebo tam, kde nemožno použiť inú metódu izolácie z dôvodu technológie stavby, okolitého terénu, radovej zástavby alebo chráneného statusu.
 • Táto forma odstránenia vlhkosti a trvalej izolácie muriva je rovnako účinná ako bežné mechanické metódy izolácie stavieb, ktorými sú podrezanie alebo chemická injektáž. Jediný rozdiel je, že inštalácia systému DryPol® System vylučuje nutnosť stavebných zásahov, eliminuje sa búranie, sekanie, vŕtanie či akákoľvek iná deštrukčná činnosť.
 • DryPol® System ponúka elegantné riešenie vlhkosti v stavbe so zárukou.

DryPol® System po vysušení muriva pôsobí ako trvalá izolácia stavby proti zemnej kapilárnej vlhkosti

 • Proces sušenia stavby je pozvoľný, takže nedochádza k žiadnemu narušeniu statiky. Bezkontaktné vysúšanie je vhodné pre akýkoľvek typ stavby, či už ide o rodinné domy, komerčné priestory, pamiatky, historické budovy, kostoly a pod.
 • DryPol® System je funkčný na všetky druhy stavebných materiálov a ich kombinácií
  v murive. Prístroj svojím účinkom vysúša a trvalo izoluje nielen steny, ale aj podlahy, suterénne priestory, pivnice a podlahy v nich vrátane základov stavby, a to všetko súčasne!