VYSUŠENIE MURIVA BUDOVY STREDNEJ ŠKOLY SCHOLA HUMANITAS

Vedenie tejto európsky známej školy sa po konzultácii s odborníkmi v oblasti stavebníctva rozhodlo pre technológiu vysúšania vlhkosti muriva DryPol® System. Merania vlhkosti muriva bolo zaprotokolované po jednom roku prevádzky prístroja DryPol® System. V súčasnosti je už murivo vysušené a zaizolované.