VYSÚŠANIE VLHKOSTI MURIVA STAVIEB POLÍCIE ČR

Výsledkom dlhodobej spolupráce s Políciou Českej republiky je vysúšanie stavieb, v ktorých sa prejavovalo kapilárne vzlínanie vody do muriva.

V súčasnosti sú stavby už v záverečnom procese vysúšania a budovy PČR sú zbavené vlhkosti.

DryPol_27