Cookies a prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o používání souborů cookies na internetových stránkách www.hydroizolace-elektroosmoza.cz, www.elektrofyzika.cz a www.elektroosmoza-drypol.cz

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím internetového prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek a jsou jedním ze základních prvků pro správnou funkci internetových obchodů.

Na internetových stránkách www.hydroizolace-elektroosmoza a ww.elektrofyzika.cz do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data ani data, která by mohla ohrozit funkce Vašeho počítače, přenosného zařízení či chytrého telefonu.

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám do počítače umisťuje.

  1. a) Podle domén

Cookies prvních stran. Jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte.

Cookies třetích stran. Jsou umístěny pomocí skriptu z jiných domén. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami.

  1. b) Podle trvanlivosti

Krátkodobé. Krátkodobé cooies se z vašeho počítače samy odstraní po zavření prohlížeče.

Dlouhodobé. Dlouhodobé cookies po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, odstraní se za delší časový interval, jehož délka záleží na nastavení cookies v daném počítači resp. prohlížeči a na nastavení cookies. Tyto cookies lze odstranit kdykoliv ručně v rámci nastavení prohlížeče, který aktuálně používáte.

Internetové stránky www.hydroizolace-elektroosmoza a ww.elektrofyzika.cz využívají tyto cookies:

  1. a) Technické cookies. Technické cookies jsou krátkodové cookies prvních stran. Tyto cookies zajišťují základní technickou funkčnost obhchodu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.
  2. b) Nástroje webové analýzy. Tyto cookies jsou nástroje prvních stran, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Tyto cookies neshromažďují žádná osobní data

Jak lze upravit využívání cookies :

  1. a) Vymazáním. Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči pomocí standardních nástrojů v rámci nastavení prohlížeče, který aktuálně využíváte. Vymazáním cookies může dojít k výpadkům funkcí internetového obchodu, avšak aktualizací prohlížeče ( F5 ) se funkce opět zprovozní. Neodeslané objednávky či Váš seznam přání mohou být vymazány.
  2. b) Blokováním. Internetové prohlížeče umožňují umísťování cookies ve Vašem počítači zablokovat. V takovém případě bude funkcionalita internetového obchodu Lahair.cz omezena, zejména pak uživatelské rozhraní.

Další informace o cookies a jejich využití najdete na AboutCookies.org. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlášení o ochraně osobních údajů na webové stránce

Kontaktováním společnosti Elektrofyzika s.r.o. a sdělením osobních údajů jakoukoli formou souhlasí poskytovatel těchto dat tím,  že tato osobní data budou předána certifikovaným montážním firmám (viz seznam certifikovaných montážních firem). Společnost Elektrofyzika s.r.o. působí jako mimo jiné jako prostředník mezi zákazníkem a certifikovanými montážními firmami a sama realizuje montáže a prodeje přístrojů DryPol system osobně pouze okrajově. Většinu těchto zakázek - objednávek prodeje a montáže systému DryPol předává k realizaci smluvním montážním firmám, jejichž seznam včetně kontaktů naleznete zde níže. Pokud s předáváním osobních dat těmto subjektům nesouhlasíte, sdělte to prosím písemně v objednávce, nebo kontaktujte přímo certifikované montážní firmy.
Obchodní podmínky naleznete ZDE: https://www.hydroizolace-elektroosmoza.cz/obchodni-podminky
Prohlášení o ochranně osobních údajů naleznete ZDE: https://www.hydroizolace-elektroosmoza.cz/cookies-a-prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju

Verze 0.2.A-2014                                               

Provozovatel webové stránky vydává níže v elektronické formě specifikované

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1) Kontaktováním společnosti Elektrofyzika s.r.o. na jejích elektronických internetových komunikačních adresách elektrofyzika@email, cz , kontaktem prostřednictvím kontaktního formuláře na www prezentacích či telefonicky klient souhlasí s použítím a zpracováním osobních údajů pro obchodní účely společnosti Elektrofyzika s.r.o., firmy Michal Macháč a jejich certifikovaných montážních firem.

2) Webová stránka využívá prvky webové analytiky společnosti Google Inc. tzv., se sídlem : Privacy Matters
     c/o Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, Silicon Valley, USA. ( Dále jen "Google" ) Do zdrojového kódu webové stránky je tedy implementován i nástroj Google Analytics výše jmenované společnosti.

3) Nástroj webové analytiky Google Analytics využívá pro svou funkci soubory cookies, které se mohou zapisovat do Vašeho počítače. Prostřednictvím těchto souborů cookies se však neshromažďují žádné osobní informace. Záznamy obsahují pouze standardně sledované údaje, jako je  IP adresa počítače, ze kterého byla stránka  otevřena, datum a čas, používaný operační systém a typ internetového prohlížeče.

4) Údaje o chování uživatelů sítě internet ( WWW ) zahrnují obecné informace o prohlížení webových stránek, jako je počet zobrazených stránek, nastavení jazyka a rozlišení obrazovky v prohlížeči. Nástroj Google Analytics uchovává IP adresy uživatelů pouze do té doby, než je určena geografická poloha návštěvníka www a poté jsou tato data zneškodněna. Provozovatel webové stránky se tímto zavazuje, že veškerá data získaná prostřednictvím služeb uvedených v bodě 1. tohoto "Prohlášení o ochraně osobních údajů" ( dále jen Prohlášení ) nepoužije jinak, než v souladu s platnými zákony a učinil všechna dostupná opatření, k tomu, aby zabránil jejich získání a využití třetí osobou v neprospěch uživatele sítě www.

5) Provozovatel webové stránky   v rámci tohoto "Prohlášení o ochraně osobních údajů" uživatele sítě internet upozorňuje, že soubory cookies, které výše zmíněné nástroje webové analytiky využívají, nepoškozují hardware či software počítače, mobilního telefonu, mobilních elektronických zařízení na platformě "android" nebo jiného zařízení s možností přístupu do sítě internet i bez něj, a jsou zobrazitelné a čitelné prostřednictvím standardních textových editorů, jako je například Poznámkový blok či aplikace k tvorbě a editaci textu z dílny www.openoffice.org . Tyto soubory cookies neobsahují žádný škodlivý kód či části takových kódů nebo programů, neobsahují sexuálně explicitně zaměřený materiál či jakýkoliv jiný materiál, který není v souladu s dobrými mravy, Ústavou České republiky a platnými nařízeními Evropské unie.

6) Přístup k datům společnosti Google mají povoleny pouze ty osoby, které tato oprávnění potřebují nezbytně ke své práci, což představuje pouze pracovníky technické podpory a pracovníky oddělení technické údržby společnosti Google. Tato data získaná z webové stránky  http://www.drypol-elektroosmoza.cz nejsou veřejně přístupná jiným osobám. Veškerý interní přístup k datům je pečlivě monitorován.

7) Provozovatel webové stránky  se zavazuje, že nebude, a nedovolí ani žádné potenciální třetí straně, používat službu pro sledování či shromažďování osobních informací uživatelů sítě Internet ( www )a nebude při používání této služby  osobně nebo třetí stranou spojovat jakákoliv data shromážděná z provozu webové stránky http://www.drypol-elektroosmoza.cz s jakýmikoliv osobními informacemi z jakéhokoliv zdroje. Provozovatel se rovněž zavazuje, že neumožní ani třetím stranám spojovat jakákoliv data shromážděná z provozu webové stránky http://www.drypol-elektroosmoza.cz s jakýmikoliv osobními informacemi o jakýchkoliv osobách z jakéhokoliv zdroje.

8) Kdykoliv je uživateli počítače prostřednictvím konfigurace nastavení internetového prohlížeče k dispozici možnost používání souborů cookies zakázat. Veškeré funkce webové stránky jsou použitelné i bez souborů cookies.

9) Webová prezentace  důrazně respektuje nařízení definovaná zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními právními předpisy.

10) Máte-li jakýkoliv dotaz z oblasti ochrany osobních údajů  na webové stránce  využijte kontaktního formuláře na webové stránce provozovatele. Prostřednictvím internetového prohlížeče můžete navštívit rovněž mateřskou webovou prezentaci provozovatele www.elektrofyzika.cz

11) Pozbylo-li zveřejněné "Prohlášení o ochraně osobních údajů" platnosti, nebo zveřejněné "Prohlášení o ochraně osobních údajů" ještě v platnost nevstoupilo, platí dříve zveřejněné "Prohlášení o ochraně osobních údajů" :

12) Pamatujte prosím, že toto "Prohlášení o ochraně osobních údajů" platí pouze pro tuto webovou prezentaci http://www.hydroizolace-elektroosmoza.cz  a  http://www.elektrofyzika.cz  a je tedy nutné, dříve než vstoupíte na jiné webové stránky, prostudovat si platné "Prohlášení o ochraně osobních údajů" pro webovou stránku, kterou se chystáte navštívit.