Vlhké steny domu ? Vlhká pivnica ? Dnes už žiadny problém !

Ešte pred pár rokmi bola izolácia muriva postihnutého zemnou vlhkosťou pre mnoho majiteľov stavieb z dôvodov statických, stavebných, lokálnych, prípadne z dôvodov historickej hodnoty stavby ťažko dosiahnuteľná. Stavby kúpeľných domov a hotelov realizované okolo rokov 1800 – 1900 nemali často žiadne zemné izolácie, zábrany proti zemnej kapilárnej vlhkosti, ktorá je chorobou muriva neizolovaných stavieb všetkých typov. 
Týka sa to aj Piešťanských liečebných kúpeľov – konkrétne kúpeľných budov. Počiatok ich výstavby je datovaný od roku 1822. Ak aj niektoré novšie budovy izoláciu mali ( stavby realizované po roku 1900 ), dnes už je nefunkčná, a vlhkosť nerušene stúpa cez suterény do prízemia domov. Nádherné budovy kúpeľov a hotelov teda často hyzdia viditeľné prejavy zemnej vlhkosti – vlhké mapy na stenách na prízemí a suterénoch, opadané omietky a fasády poškodované minerálnymi soľami.  Vedenie kúpeľného komplexu preto uvažovalo o trvalej ochrane týchto vzácnych historických budov, a to inštaláciou dodatočnej izolácie. Vzhľadom na historickú hodnotu stavieb však bolo vylúčené, aby sa  použili invazívne technológie ako sú chemické injektáže alebo podrezanie muriva. Bolo teda nutné zvoliť inú alternatívu. 

Vedenie spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s., oslovilo českú firmu Elektrofyzika, s. r. o., ktorá sa už 10 rokov zaoberá výrobou a aplikáciou najmodernejšej súčasnej technológie na vysúšanie a trvalú izoláciu vlhkého muriva. Do hlavných budov kúpeľného komplexu boli nainštalované elektronické prístroje DryPol® systém, ktoré pracujú na elektrofyzikálnom princípe polarizácie kapilárnej vlhkosti v stavbách. Elektrofyzikálny prístroj DryPol® systém je bezkontaktné bezelektródové elektronické zariadenie, ktoré pôsobí od miesta inštalácie až do rozlohy 900 m² pôdorysného rozmeru stavby, teda cca 25 m na každú mysliteľnú stanu od prístroja. Boli preto použité maximálne 2 prístroje na jednu stavbu, pri menších stavbách stačil jeden prístroj. Od inštalácie prvých prístrojov DryPol® systém do kúpeľných budov už prešlo niekoľko rokov. Vzhľadom na ich kvalitný účinok sa teraz prístroje inštalujú aj do ďalších budov. Historické kúpeľné budovy sú teraz pod ochranou prístrojov DryPol® systém, a to bez búrania, rezania alebo akýchkoľvek stavebných zásahov! A to navyše za zlomok ceny, ktorý by vyžadovali iné technológie izolácie.

Zaujímavosťou je, že aj napriek existencii ramena rieky Váh za kúpeľným komplexom vysúšanie a trvalá hydroizolácia stavieb nie je s prístrojmi žiadny problémy. Prístroje výrobca odporúča samozrejme nielen do historických budov, ale hlavné využitie nájdu v rodinných a bytových domoch a rekreačných či komerčných objektoch. 

Vzhľadom na poskytované písomné záruky pozitívneho výsledku od spoločnosti Elektrofyzika, s. r. o., je použitie tejto modernej technológie prínosom pre všetkých majiteľov vlhkých stavieb, a to aj vďaka 30-ročnej záruke na bezplatný servis celého zariadenia.

Elektroosmóza DryPol® systém – najlepšia investícia do vašej stavby!