VYSUŠENIE VLHKOSTI MURIVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI SKRBEŇ

Vynikajúci výsledok po dvoch rokoch prevádzky 2 x DryPol System I. 30 m umiestnených v ľavej a pravej časti školy. Priemet účinku 2 prístrojov zaistil bezchybné vysušenie a izoláciu celej stavby.

Z pôvodne vysokých vstupných hodnôt vlhkosti. Na základe výborného výsledku zaobstarala obec ďalšie 1 x DryPol System II. 50 m do budovy Domu služieb.