VYSUŠENIE VLHKOSTI MURIVA HISTORICKEJ KAPLNKY

Ako vyplýva z doloženého protokolu o odbornom meraní vlhkosti muriva, hodnoty vlhkosti v murive historickej pamiatky lokálne klesli až o 60 % za necelé dva roky prevádzky prístroja DryPol® Systém.

Kaplnka Sv. Barbory ​​je kultúrna pamiatka Českej republiky. S ohľadom na vek a význam stavby samozrejme nebolo možné vykonať akýkoľvek stavebný zásah proti vzlínaniu vlhkosti do muriva, a tak bola správne zvolená bezkontaktná technológia DryPol® Systém vo verzii 1 s dosahom 30 m.