VYSUŠENIE VLHKOSTI MURIVA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY

Budova z päťdesiatych rokov minulého storočia trpela vzlínavou vlhkosťou muriva s ňou aj jej obyvatelia vrátane firiem sídliacich na tejto adrese. Ako dokladá protokol o odbornom meraní vlhkosti muriva, približne po roku prevádzky prístroja DryPol® System došlo v najviac napadnutých častiach k zníženiu vlhkosti o viac ako 70 %.