VYSUŠENIE VLHKOSTI BUDOVY ÚRADU ŠLAPANICE

Budova dlhodobo zápasila s pomerne vysokým obsahom vody v murive, ktorá dosahovala v niektorých miestach aj vyše 13 % hmotnostnej vlhkosti muriva.

Po troch rokoch sa vykonalo druhé meranie vlhkosti muriva a bol zaznamenaný zostup vlhkosti na hodnoty stavebných noriem pre suché murivo.