VYSUŠENIE VLHKOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU

Budova obecného úradu obce Řendějov pochádza približne z 2. pol. 20. storočia. Hoci boli do muriva stavby pôvodne vložené hydroizolačné pásy, tie už dávno stratili svoju funkciu.

Pre trvalú izoláciu stavby a vysušenie prenikajúcej kapilárnej vlhkosti do muriva, ktorá sa prejavovala ako na vonkajších, tak i na vnútorných omietkach, bol zvolený prístroj DryPol® system 50 m s rozsahom účinku až 900 m2 pôdorysnej plochy stavby.

Výsledky práce DryPol® system 50 m po 2 rokoch prevádzky v stavbe sú dosiahnuté hodnoty miestami hlboko pod normu 3 % hmotnostnej vlhkosti muriva. Stavba je zbavená vlhkosti prenikajúcej do muriva a je trvalo hydroizolovaná.