VYSÚŠANIE VLHKOSTI MURIVA CIRKEVNÝCH STAVIEB

Výsledkom dlhodobej spolupráce s mnohými cirkevnými inštitúciami je inštalácia mnohých prístrojov do významných cirkevných objektov.

DryPol® System odstraňuje vzlínajúcu kapilárnu vlhkosť bez zásahov do stavby v rámci neporovnateľne nižších nákladov oproti invazívnym metódam vysúšania vlhkosti.

DryPol® System je pre pamiatkovo chránené budovy veľmi dobré riešenie.

DryPol_19