SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED BIOMEDICÍNSKE CENTRUM SAV

Slovenská akadémia vied Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava. Prízemie kampusu Akadémie vied vysušované DryPol system II. 50 m, umiestnený tak, aby bolo pokryté 100% plochy stavby.

DryPol_26