ODSTRÁNENIE VLHKOSTI A TRVALÁ IZOLÁCIA MURIVA BYTOVÉHO DOMU

Vynikajúci výsledok vysúšania vlhkého muriva prístrojom DryPol® System po jednom roku prevádzky. Mierne zvýšená hodnota vlhkosti vo výške 5 cm je spôsobená funkciou prístroja DryPol® System, ktorý odvádza vodu do nižších častí stavby, odkiaľ následne odchádza späť do podložia, teda do miest, odkiaľ sa do muriva stavby dostala.