Liečebné domy v Piešťanoch

Liečebné domy v Piešťanoch. Suterény LD v majetku Liečebné kúpele Piešťany a.s. DryPol system II 50 m v liečebných domoch