Zariadenie DryPol® System dokáže trvale vysušiť a odizolovať až 900 m2 podlahovej plochy podľa použitého typu zariadenia DryPol® System.

JE VAŠA STAVBA VLHKÁ A NAPADNUTÁ PLESŇAMI?

Vlhkosť muriva, teda vzlínajúca vlhkosť, patrí medzi najzákernejšie neduhy stavieb bez rozdielu ich veku. Vzlínanie vlhkosti do muriva patrí medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa majitelia nehnuteľností stretávajú. Kapilárna vzlínavá vlhkosť, hoci je prirodzeným procesom, stavbe výrazne škodí. Najmä pri starších stavbách sa skôr či neskôr stretávame s tým, že je potrebné riešiť problém s vlhkosťou.

 

Najčastejšie sa možno stretnúť so vzlínaním vlhkosti do muriva pri starších stavbách, ktoré mali nedostatočne vykonanú hydroizoláciu proti vzlínaniu vlhkosti, pri stavbách, kde sa predtým vykonaná hydroizolácia proti vlhkosti už rozložila, alebo pri stavbách, ktoré dokonca izoláciu proti vzlínaniu vlhkosti do muriva nemali vôbec.

 

Či už ide o prvý, druhý či tretí typ stavieb z hľadiska hydroizolácie, môžeme povedať, že v devätnástom storočí a v prvej polovici dvadsiateho storočia ešte neexistovali technológie, ktorými by dalo zabrániť vzlínaniu vlhkosti do muriva na dostatočne dlhý čas. Samozrejme,  každý majiteľ nehnuteľnosti by si prial, aby sa vlhkosť v murive neprejavila vôbec. Hoci sa teraz už aspoň sčasti darí vzlínaniu vlhkosti do stavieb zabrániť, môžeme povedať, že prevažná väčšina stavieb starších ako tridsať rokov je vzlínavou vlhkosťou muriva napadnutá.