O elektroosmóze

Anketa

Máte vlhký dom ?:

 

optimalizace PageRank.cz CZIN.eu
Pridat.eu
SEO webu sledují SEO nástroje.cz

Elektroosmóza - liek na vlhké murivo

Elektrofyzikálna technológia DryPol® odstráni vlhkost muriva bez stavebných zásahov na elektrofyzikálnom princípe elektroosmózy

Odstránenie vlhkosti múrov a ekologická hydroizolacia stavieb | DryPol.sk V 21. storočí, v prípade mechanických, už takmer alternatívnych technológií vysušovania vzlínajúcej vlhkosti základov domov, muriva alebo jeho častí, sa po niekoľkých rokoch od vykonania pôvodnej sanácie, vysušenia či hydroizolácie vlhkého muriva napríklad chemickou injektážou, podrezaním alebo vkladaním rôznych materiálov - napríklad chromniklových dosiek - môžu prekonané problémy so vzlínajúcou vlhkosťou v murive prejaviť znovu v nebývalej sile. Spolu s vlhkosťou sa totiž vo vlhkom murive pohybujú rozpustné soli a tieto reagujú s niektorými zložkami sta­vebného materiálu, čo má za následok jeho chemické rozrušovanie. Vzlínanie vlhkosti do muriva, patrí všeobecne medzi najrozšírenejšie a zároveň aj najzávažnejšie problémy všetkých stavieb starších ako tridsať rokov. Všeobecne teda možno povedať, že takmer všetky stavby staršie tridsať rokov sú napadnuté vzlínajúcou vlhkosťou !

 

DryPol® - istota pre majiteľov vlhkých stavieb

Ekologická hydroizolácia stavieb a vysušovanie muriva na elektrofyzikálnom princípe elektroosmózy | DryPol.sk Bezkontaktný počítačom riadený systém vysušovania vlhkého muriva DryPol® však Vašej stavbe zabezpečí, že v priebehu prevádzky prístroja s garantovanou dobou prevádzky najmenej 30 rokov sa hygroskopická vlhkosť múrov znovu neobjaví a majiteľ nehnuteľnosti má ušetrený nielen drahocenný čas a nemalé finančné náklady, ale najmä starosti a obavy o funkciu stavebnej konštrukcie, ktorá by mohla byť opakovanou injektážou či podrezaním narušená. Inštalácia technológie DryPol® nie je zložitá a ak sa budete riadiť radami a odporúčaniami v priloženom návode, vlhkosť z Vašej stavby začne odchádzať takmer okamžite. Aktívna elektroosmóza funguje na prirodzenom princípe zemského elektromagnetizmu - elektrinou nabíjané generátory magnetických pulzov nabíjajú pôvodne záporne nabité častice vody v kapiláre kladným nábojom. Proces sa teda obráti a voda sa vracia prirodzenou cestou späť do podložia nehnuťeĺnosti bez stavebných zásahov, bez výrazného technického narušenia statiky stavby. 
 
Elektroosmóza technológiou DryPol® ako liek na vlhké murivo
Sanácia vlhkosti v dome na princípe elektroosmózy nenarušuje jeho statiku - ekologická hydroizolácia a vysušovanie muriva prebieha bez zásahov do stavebnej konštrukcie s viditeľnými výsledkami do dvoch rokov od inštalácie technológie. Nezabudnite, že technológia DryPol® je tiež mnohonásobne lacnejšia, oproti chemickým či mechanickým metódam sanácie vlhkosti a ekologickej hydroizolácie stavieb.